Blog

Одржан састанак Рејона 2 Градског одбора ДНС Бања Лука

Данас је одржан састанак Рејона 2 (Горња и Доња Старчевица) Градског одбора ДНС Бања Лука.
Састанак су водили предсједници мјесних одбора Дејан Јовановић и Никола Кнежевић.
На састанку је анализирана актуелна политичка ситуација на којем су чланови Рејона 2 дали пуну подршку руководству Градског одбра ДНС Бања Лука и њиховим одлукама и закључцима.

Анализирано је стање на подручју Старчевице и договорен план активности за наредни период. Утврђени су правци дјеловања у циљу јачања и ширења страначке инфраструктуре.

Рејон 2 је једногласно предложио Бранислава Вучића Вучка за координатора Рејона и тај приједлог ће бити упућен Предсједништву Градског одбора на верификацију.

Copyright@2016 Proway | All Rights Reserved