Информативна служба

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

Градског одбора ДНС Бања Лука

Телефон:

+387 51 218 919

E-mail:

dns.banjaluka@gmail.com

Информативна служба:

1) Организује конференције за штампу,

2) Припрема нацрте саопштења и других писаних изјава,

3) Администрира интернет страницом и налозима на друштвеним мрежама,

4) Организује израду приједлога идејних рјешења визуелног представљања,

5) Припрема чланове органа за медијски наступ,

6) Прати рад и креира информације о раду органа,

7) Припрема и уређује билтен за интерно и екстерно информисање,

8) Ради и друге послове по налогу предсједника Градског одбора.

Copyright@2016 Proway | All Rights Reserved